"Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is." [ Tovább... ]
Kol 3:13
Nyomtatás

\Városnap - 2014.


 

Gyülekezet-szentelés Albertirsán

 

Nagy hálával vagyunk Isten iránt, hogy elkövetkezett az a nap – 2016. november 19-e -, amikor új gyülekezetünk felszentelésére sor kerülhetett.

Korábban évtizedeken keresztül családi háznál tartottuk az istentiszteleti alkalmainkat, majd néhány évig a művelődési házban jöttünk össze.

Egy kedves házaspár a kecskeméti gyülekezetből, Szilágyi János és felesége, Rózsika, az akkori lelkésztől, Simon Istvántól tudomást szereztek a helyzetünkről, és segítségüket felajánlották az egyháznak azért, hogy Albertirsán is legyen saját gyülekezeti épület.

Ez a Felfedezések Alapítvány segítségével meg is történt. Ambrus András és felesége, Ilona az ügy mellé állt.

Sok keresgélés után, melyben Németh Balázs statikus a segítségünkre volt, megvalósulhatott nagy álmunk, és ez év februárjában megvásárolták részünkre új gyülekezeti épületünket.

Nagyon hálásak vagyunk mindannyiuk segítségéért, szeretetükért, tenni akarásukért.

Haladéktalanul be is költöztünk az istentiszteleti alkalmakra, és megkezdődött az átalakítás, felújítás, rendbetétel.

Mindannyian összefogtunk, és Isten segítségével volt hozzá elég erő, hogy ki többet, ki kevesebbet, de részt vegyünk a munkákban.

Nagyon sok tennivaló volt, melyek elvégzésében segítséget kaptunk más gyülekezetekből is. Köszönjük önzetlen munkájukat.

Az épület vásárlása óta eltelt időben szeretetmunkában ki tudtuk alakítani úgy az épületet, az udvart, kertet, hogy az gyülekezeti célokra alkalmas legyen.

A már néhány éve gyűjtött pénz és a területi segítség elegendő volt ahhoz, hogy a legszükségesebbeket el lehessen végezni, és gyülekezeti termünkbe új szószéket és székeket vehessünk.

Most pedig eljött a gyülekezet szentelés alkalma, melyre meghívtuk az adományozókat, korábbi lelkészeinket, azokat, akik más gyülekezetekből is kivették részüket a munkákból, a polgármestert, a többi egyház lelkészeit, különböző szervezetek képviselőit, akikkel kapcsolatban vagyunk, valamint szomszédainkat, ismerőseinket is.

Az önkormányzat részéről a polgármester felkérésére Váraljai Márton képviselő úr vett részt a gyülekezet-szentelésen, valamint Újvári Ferenc baptista lelkész és felesége.

Meghívásunkra más gyülekezetekből is többen eljöttek és velünk együtt ünnepeltek.

A gyülekezet-szentelés szolgálatát a Dunamelléki Egyházterület részéről Horváth Péter kincstárnok végezte, majd átadta Árvai Tamás lelkész részére új gyülekezeti táblánkat.

Isten iránti hálával és köszönettel felajánlottuk gyülekezetünket a szolgálatra.

Műsorral is készültünk ez alkalomra, mely szintén az Isten iránti háláról, köszönetről szólt.

Az istentisztelet után vendégeinket közös ebédre hívtuk, mely igazán bőséges volt, és az időjárás is egész nap a várakozásainkon felül alakult.

Köszönjük Isten szeretetét, gondviselését és kérjük további vezetését is, hogy új gyülekezetünkben végezzük azt a szolgálatot, amiért elhívta egyházát.

 

 

 

Gyermekbemutató Albertirsán

 

2016. szeptember 10-én délután gyermekbemutató volt új gyülekezetünkben, Faludi Tibor és felesége, Éva hozták el néhány hónapos gyermeküket, Mátét, Isten áldását kérve. Az ünnepélyes alkalmon családjaik, Tibi munkatársai családjukkal, és a gyülekezet tagjai vettek részt.

A szolgálatot Cserbik János lelkész végezte.

Zsoltárok könyve 119. fejezete alapján elmondta, hogy Istennél mindennek meg van a maga rendje, minden életszakasznak a célja. Ő megtanítja a boldogság útját. Nála minden nehézségünkre van vigasz. Feltette a kérdést: bonyolultabb az élet felnőttként, mint gyermekként? Isten nélkül igen, viszont Ő értelmes úton akar vezetni. Minden életszakasznak meg van az értelme. Isten végig bátorít, a szép és a borús napokon is. A szülő-gyermek kapcsolatot a Bibliában a pásztor-bárány kapcsolat mutatja. Isten felajánlja ígéjét, és megvárja, amíg hozzá fordulunk. Néha olyanok vagyunk, mint az elveszett juh. Az őszinte ember az Isten szíve szerint való ember. Az apa az istenképet helyettesíti a gyermekben.

Végezetül az Isten áldását kérte a gyermekre, szülőkre, családra.

Az ünnepélyes alkalmat szeretetvendéggel és beszélgetéssel zártuk.

 

 

Városnap Albertirsán – 2016-ban ismét

 

2016. szeptember 3-ára ismét városnapot szerveztek településünk lakossága részére, koncertekkel, főzőversennyel, mászófallal, tüzijátékkal. A résztvevők az árusok kínálataiból vásárolhattak, a gyerekeket kalandpark és csúszda is várta.

Gyülekezetünk részéről is készültünk erre az alkalomra. Imaórákat szerveztünk, és aki nem tudott rajtuk részt venni, az imaláncba otthonában is bekapcsolódhatott.

A meglévő könyveinkhez még vásároltunk, hogy bővítsük a választékot, valamint cd-ket vettünk, mert nem mindenki szeret olvasni.

A gyermekek részére újdonsággal készültünk, célbadobós játékot és színezéshez kisasztalt és kisszékeket hoztunk. A célba dobás eredménye szerint választhattak a gyerekek ajándékot, bibliai színezőket színezhettek, valamint vihettek a történetes könyvekből, kifestőkből, képeslapokból. Nagy sikere volt a gyerekek között a játéknak, és a kapott jutalomnak is örültek.

Plakátokat és szórólapokat is csináltattuk, melyeken a művelődési házban október hónapban vetítésre kerülő Új esély című filmre hívtuk fel a figyelmet. A szórólapokból a könyvekbe is tettünk, úgy ajándékoztuk oda őket.

Lelkészünkkel együtt mentünk gyülekezetünkből néhányan a városnapra. Tudtunk az emberekkel beszélgetni, többen elmondták örömeiket, nehézségeiket, hitüket Istenben. Egy hozzátartozója elvesztése miatt bánkódónak el lehetett mondani, hogy Istennél találhat megoldást. Beszélgetés közben volt jó alkalom a könyvek felajánlására, volt, aki többet is vitt, volt, aki visszajött ismét. Sajnos, olyan is volt, aki csak megnézte a kínálatot, és továbbment. Jöttek diákok is, volt aki már ismerte az egyik könyvet, mert az iskolában kaptak belőle. Elmondták, hogy hittan órára járnak, és amiatt is vittek Bibliát, könyveket.

Reményeink szerint a pavilonunkhoz odajövő emberek a kapott könyvekből megismerhetik Istent, szeretetét, kegyelmét.

 

Köszönjük Istennek, hogy ismét volt lehetőségünk ajándékozni, vinni az Ő jó hírét, és kérjük segítségét további szolgálatunkra is.

 

 

 

 

 

Városnapi ajándékozás – Albertirsán

  

2014. szeptember 6-án ismét városnap volt Albertirsán. Szerettük volna településünk lakóit megajándékozni ezen az alkalmon. Szerettük volna Isten üzenetét, jó hírét elvinni és átadni a részükre, és kiemelten a gyermekek részére is.

 A város is sok programmal készült, nagy volt a látogatottság. Ezt a lehetőséget felhasználva készültünk imádságos szívvel, lélekkel lakótársaink megszólítására.

 Sokféle kiadványt vásároltunk a Kiadóból most és már korábban is, Bibliákat, bibliai- és egészségügyi témájú könyveket, könyvjelzőket, a gyermekek részére kifestőket, bibliai képességfejlesztőket, bibliai igés matricákat, melyekbe szórólapokat tettünk szép gondolatokkal és gyülekezetünk elérhetőségeivel.

 Gyülekezetünkből néhányan indultunk a városnapra. A borongós idő, eső szemerkélés sem vette el a kedvünket, nagy várakozással néztünk a városnap elé. Hamar jöttek is asztalunkhoz az arra sétálók, családok, megszemlélték a kirakott sokféle könyvet, beleolvasgattak, vagy csak a címük alapján választottak. Örömmel fogadták a könyveket, volt, aki a plakát ellenére sem gondolta, hogy tényleg ajándékot kap. Jó volt látni az örömteli arcokat.

 A beszélgetések közben elmondhattuk, hogy a könyvek milyen témákról szólnak. Nagy volt az érdeklődés. Többen voltak, akik kicsit később visszajöttek, és válogattak még könyveket, és volt olyan is, aki mások kezében látta a városnapi sétálók között a Bibliát, és visszajött asztalunkhoz.

 Nagyon jó érzés volt, hogy Isten igéjét adhattuk át embertársainknak, akik olyan nyitottak voltak arra, hogy megismerjék ezeket az igazságokat. Kérjük Istent, tartsa fenn bennük ezt az érdeklődést, és segítse őket az Ő megismerésében.

 Köszönjük Istennek, hogy végezhettük ezt a szolgálatot, és segítsen bennünket is, hogy mindig az ő szeretetével legyünk minden dolgunkban.

 

» Albertirsai városnap 2012. szeptember 1-jén (2012.08.29)

Legközelebb 2012. szeptember 1-jén (szombaton) az albertirsai városnapon veszünk részt gyülekezetünkkel. Ajándék kiadványokkal, kis füzetekkel, képeslapokkal, könyvjelzőkkel várjuk - és sok szeretettel - településünk lakóit.
Mozgókönyvtárat is szeretnénk ekkor indítani.
 


» Keresztségi alkalom (2014.11.03)
» Keresztség - 2013. (2013.10.27)
Főoldal | Gyülekezetünkről | Hitelvek | Események | Képgaléria | Kapcsolat | Linkek